Jdi na obsah Jdi na menu
 


FIFé uznala nové plemeno neva masquerade

28. 4. 2014

FIFé (Féderation Internationale Féliné), jedna z největších mezinárodních felinologických organizací, jejímž členem je prostřednictvím ČSCH (Český svaz chovatelů) i SCHK (Sdružení chovatelů koček), na svém generálním zasedání, které se konalo ve dnech 27. až 28. května 2010, v portugalské Albufeiře, uznalo nové plemeno neva masquerade (NEM) se statutem sesterské plemeno k sibiřské kočce (SIB). Touto jedinou větou lze vyjádřit téměř vše. Co jí ale vyjádřit nelze, je dlouhá, v mnoha ohledech i trnitá cesta, kterou chovatelé něvských maškarád k plnému uznání museli ujít. Vydejme se tedy alespoň ve zkratce po stopách českých chovatelů, kteří mají lví podíl na uznání sibiřských colourpointů v rámci FIFé.

48.jpg  Kongresový sál v hotelu      Bellevue - Starý Smokovec, Slovensko

 

 

 

 

 

 

Proč byla colourpoint barevná varieta uznána FIFé jako sesterské plemeno sibiřské kočky, když jiné felinologické kluby a mezinárodní organizace colourpoint zbarvení uznali jako barenou varietu sibiřské kočky? Zkusme na tuto otázku najít relevantní odpověď. O původu sibiřské kočky se vedou letité polemiky, které milovníky těchto koček dělí přinejmenším do dvou táborů. Jedna skupina zastává ten názor, že sibiřská kočka je starobylé, nejméně tři tisíce let staré plemeno, které na území dnešního Ruska přišlo spolu s arabskými obchodníky z oblasti blízkého východu. Druhá skupina zastává názor, že polodlouhosrstá kočka mohutného tělesného rámce, s huňatým zimním kožíškem, výrazným osrstěním mezi jednotlivými prsty tlapek, rysími štětičkami v uších a s hlavou tvaru tupého klínu, odvotuje svůj původ od původních vesnických koček, které si obyvatelé měst po válce přinesli do svých domovů, a zde se tyto kočky volně křížily s dovezenými ušlechtilými kočkami.

163beresta.jpg

krásná Beresta Hepzibach.CZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přes všechny tyto polemiky patří sibiřská kočka k plemenům mladým, s krátkou historií. Mezinárodní uznání a registrace se datuje do osmdesátých let minulého století, FIFé sibiřskou kočku uznalo až v roce 1997. Prvním, kdo se zmínil o možném novém plemeni, byl český posuzovatel Kurt Rajdl. Počátkem osmdesátých let posuzoval kočky na výstavě v Moskvě a ve třídě noviců viděl velký počet polodlousrstých, typově shodných koček, původem z Moskvy, St. Petěrburku a blízkého okolí těchto velkých měst, které se nepodobaly žádnému tehdy známému plemeni s kategorie II (zahrnuje polodlouhosrstá plemena).

Prvním, kdo polodlouhosrstou ruskou kočku s ruským standardem uznal, byla WCF. Tento standard plemene sibiřská kočka zahrnoval všechny na území bývalého SSSR známé barevné variety včetně zbarvení colourpoint, kterému se začalo přezdívat neva masquerade. Postupně sde k WCF přidávaly i další mezinárodní felinologické organizace, které po vzoru WCF uznaly sibiřskou kočku v celé barevné škále. FIFé byla jednou z posledních organizací, která sibiřskou kočku akceptovala.

138ori-visac_-v_ude-a-v_dy.jpg

  Orion Velikii Ohotnik.RU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Původní standard FIFé zahrnoval pouze kočky černé a červené, modré a krémové, s kresbou i v plné barvě, s bílou i bez bílé a sibiřskou kočku označil za přírodní plemeno. O stříbrných barvách standard nepojednával a odznakové kočky vyloučil zcela jako zbarvení nepřápustné. Vzhledem ke skutečnosti, že v české plemenné knize již byly registrované sibiřky stříbřitých barev, bylo stříbřité zbarvení na návrh SCHK do standardu FIFé zahrnuto. Z dnešního pohledu to bylo rozhodnutí nešťastné, které pouze rozvířilo rozbroje mezi zastánci původního standardu (WCF) a mezi zastánci teorie starobylého, přírodního plemene, tzv. aboriginal breed.

Postupem času a s rozvojem mladého plemene se i sami chovatelé, podle svého osobního vkusu a pravidel organizací, kde měli své chovy registrovány, počali specializovat na různé barevné variety. Milovníci modrookých krásek se stále častěji uchylovali k označení sibiřských colourpointů jako neva masquerade, odvozeno do ruského něvskaja maskaradnaja, neboli kočka s maskounebo ještě přesněji – kočka s maškarní škraboškou.

Chovatelé sibiřských koček v České republice velmi záhy pochopili, že minulost je minulostí a nejasný původ sibiřských koček nelze řešit stylem neplodných debat, zda tu dříve bylo vejce či slepice. Dospěli tedy k závěru, že je mnohem účinnější věnovat energii budoucnosti těchto krásných modrookých koček s akromelanickými odznaky, jejichž domovinou jsou země bývalého SSSR.

21.jpg

Milena Vodičková a Jaromíra Šmerdová

Orion Velikii Ohotnik a Basnia Hepzibach

GA FIFé 2008

 

 

 

Ve srovnání s ostatními členskými zeměmi FIFé měli čeští chovatelé výhodu v dlouholeté tradici registrovaného chovu ušlechtilých koček, zkušených mezinárodních posuzovatelích a chovatelích, kteří do Ruska často jezdili a první sibiřské kočky do České republiky dovezli již v roce 1987. První akromelanicky zbarvené kotě se narodilo v CHS OK Sibiria, paní Boženy Reslové, ale protože ve FIFé bylo díky svému zbarvení nežádoucí, bylo prodáno do SRN, kde bylo zařazeno do chovu vedeného pod WCF. Odmítavý postoj FIFé k sibiřským colourpointům vedl české chovatele k vystoupení s FIFé a začlenění svých chovů pod záštitu WCF. Drtivá většina koťat se siamskými odznaky, která se narodila v tomto období, skončila jako domácí mazlíčkové anebo byla prodána do zahraničí.

V roce 2000 se v CHS Bella Bohemia, paní Evy Iltisové, registrované v SCHK (FIFé), narodila ze spojení klasicky zbarvených rodičů kočička v barvě seal tabby point, tedy colourpoint. Díky pochopení hlavního poradce chovu pro polodlouhosrstá plemena byla tato kočička zaregistrována jako SIBx, ted sibiřská kočka v neuznané barevné varietě, neboť se narodila sibiřským rodičům. Základní kámen v chovu sibiřských colourpointů alias neva masquerade v SCHK byl položen!

34.jpg

Bohumil Mahelka a Jaromíra Šmerdová - schvalování návrhů se kvapem blíží

GA FIFé 2008

 

 

 

 

 

Především díky nadčasově kvalitní povaze a kráse kocoura Tolstoj Stella Felicita, CZ, na němž chovatelka postavila svoje linie, vznikla během několika málo let počtem nevelká, zato velmi aktivní skupina milovníků modrookých krásek. Tito chovatelé vytvořili výborně fungující pracovní tým, který se s nebývalou iniciativou zaměřil na rozvoj a propagaci něvských maškarád. Díky svým jasně prezentovaným chovatelským cílům, kdy jako jedni z prvních položili hlavní důraz nejen na požadovaný typ, ale zejména na odchov zdravých koček s milou a přátelskou povahou, získala si tato skupina chovatelů vedení SCHK.

Jak již bylo jednou řečeno, ve většině chovatelských organizací jsou sibiřští colourpointi uznanou barevnou varietou sibiřské kočky a jako takoví se chovají buď v čisté barevné linii anebo smíšeně s jiným (klasickým) zbarvením. Z dalších členských zemí FIFé se pouze polští chovatelé registrovaní ve Felis Polonia (FIFé), připojili k českým chovatelům. v jejich boji s větrnými mlýny. Ale nemluvíme zde o pohádce a jak už to tak v životě chodí, i zde došlo k názorové neshodě mezi oběma národními kluby. Čeští chovatelé požadovali, v souladu s respektováním základních zákonů genetiky, uznání něvských maškarád jako barevné variety sibiřské kočky. Jejich argumentace spočívala v tom, že po celém světě se akromelanické kočky rodí ze spojení klasicky zbarvených rodičů, tedy nemohou být jiným plemenem než sibiřskou kočkou.

46.jpg

manželé Mahelkovi

GA FIFé 2008

 

 

 

 

 

Felis Polonia zvolila cestu „politického“ kompromisu a prosazovala uznání neva masqueradae jako nového plemene. Jejich argumentace spočívala v tom, že pro odpůrce sibiřských colourpointů bude přijatelnější akceptovat takto zbarvené kočky pod označením neva masquerade jako samostatné plemeno.

Jaká budoucnost na modrooké krásky čeká, mělo rozhodnout generální zasedání FIFé v květnu 2008, ve slovenském Popradu. Jak SCHK tak i Felis Polonia podali své návrhy k projednání. Třetím ve hře byl švédský Sverak, který navrhoval, aby napříště všechna colourpoint zbarvená koťata přírodních polodlouhosrstých plemen byla označována XLH, tedy koťata neuznaného plemene se všemi důsledky vyplývajícími právě z označení XLH. V Popradu se skutečně hrálo vabank!

123.jpg

  zatímco mezi delegáty probíhala bouřlivá diskuze o budoucnosti něvských maškarád, Tolstoj se vypravil na obhlídku kongresového sálu

 

 

 

 

 

 

V průběhu jednání se ukázalo, že odpůrci geneticky správného zařazení sibiřských colourpointů mají převahu. V jednu chvíli hrozilo nebezpečí, že pokud český návrh a jeho příznivci nezískají majoritní podporu, nebude mít dostatečnou podporu ani polský návrh a smát se bude ten třetí. K tomu ale nesmělo v žádném případě dojít a tak český delegát, po poradě se zástupci českých chovatelů, návrh SCHK stáhl zpět a vyslovil podporu pro polský návrh. Ačkoliv nad vývojem jednání čeští chovatelé příliš nejásali, v zájmu budoucnosti něvských maškarád byli nuceni na politickou hru přistoupit. Následně byl po krátké rozpravě polský návrh s převahou jediného hlasu přijat. Jako poslední byl projednáván návrh švédského Sveraku, který byl schválen majoritní většinou hlasů. Ze závěrů rokování generálního zasedání v Popradu 2008 tak vzešlo nové plemeno neva masquerade (NEM), sesterské plemeno sibiřské kočky, se statutem předběžného uznání s účinností l 1. lednu 2009.

Od prvního dne roku 2009 počali pracovat čeští a polští chovatelé, nutno podotknout, že v každé zemi samostatně, na splnění podmínek nutných k podání návrhu na plné uznání plemene. Dlužno také podotknout, že i když chovatelé v dalších členských zemích FIFé měli o tyto kočky zájem, čekali s jejich pořízením až na výsledek jednání generálního zasedání v Popradu.

106.jpg

pohled k předsednickému stolu

GA FIFé 2008

 

 

 

 

 

 

 

Chtělo by se říct do roka a do dne, ale v daném případě to je do dvou let a do dvou dnů. Přesně tolik času uteklo od památného rokování generálního zasedání ve slovenském Popradu. Přesně tolik vody v řekách uplynulo od okamžiku, kdy si něvské maškarády vybojovaly své místo na kočičím slunci. Letošní generální zasedání FIFé v portugalské Albufeiře ukončilo jednu etapu sibiřských colourpointů aby nastartovalo etapu novou.

Od 1.1.2011 má tedy FIFé nové plemeno. Jmenuje se neva masquerade a je sesterským plemenem sibiřské kočky. Termín sesterské plemeno zde již několikrát zazněl a tak si pojďme krátce objasnit, co to znamená. Sibiřská kočka a neva masquerade jsou, podle zbarvení kožíšku každé konkrétní kočky, registrovány v plemenných knihách členských zemí FIFé jako SIB (sibiřská), pokud mají barvu schválenou standardem FIFé pro SIB anebo jsou zapsány jako NEM (něvská maškaráda), pokud mají standardem FIFé schválenou barvu pro NEM. Příslušníci obou plemen mohou být bez omezení mezi sebou dál pářeni a standardy obou plemen jsou zcela totožné, kromě barvy oka.

z_v_re_n_-foto.jpg

zástupci SCHK a Felis Polonia

GA FIFé 2008

 

 

 

 

 

 

Autorky tohoto článku by chtěly touto cestou poděkovat všem chovatelům registrovaným v SCHK za nevšední obětavost, příkladnou spolupráci a především přátelství těm, kteří věnovali nezměrné úsilí tomuto projektu. Víme, že bez nemalých finančních nákladů na import vhodných chovných jedinců, bez stovek hodin věnovaných osvětě a novým, začínajícím chovatelům, účasti na bezpočtu výstav a vzorné prezentace nově vznikajícího plemene, bez obrovské obětavosti a osobního nasazení bychom dnes neměli neva masquerade. Je zde na místě jmenovat stěžejní pilíře, o něž se vznik plemene neva masquerade opíral a stále opírá: spolupráci a kontakt se zahraničím zajišťovala Eva Iltisoví, CHS Bella Bohemia, CZ, hnacím motorem a bezchybným administrátorem a koordinátorem schvalovacího procesu je Eva Hlaváčková, CHS Natalis Spring, CZ, dvorní fotografkou je Květa Tomaniová, CHS Tomanica, CZ, sponzorem chovatelských stránek http://nevy.info/ je Luboš Mikulec, CHS Luma Kapa, CZ, neúnavnými propagátory na výstavách v tuzemsku i v zahraničí byla Andrea frantová, CHS Nairebis, CZ, Mgr. Radka Flejberková, CHS Ramiadis, CZ, Ing. Jaromíra Šmerdová, CHS Fantaghira Fay, CZ. Nelze nevzpomenout ani zodpovědné chovatele, kteří pokračují v přísně nastoleném trendu chovatelské odpovědnosti vůči novému plemeni. Za všechny bych chtěla jmenovat např. Moniku Brychtovou, CHS Alpha Neva, CZ, Moniku Jenešovou, CHS Hepzibach, CZ a Lindu Ilievovou, CHS Whit Witch, CH, Hanku Lepkovou, CH Neva Brilliance, CZ a Martinu Bočkovou, CHS Phantom Cats, CZ. Díky zodpovědnému přístupu k chovatelské práci nejen těch jmenovaných, ale i díky dalším chovatelům registrovaným v SCHK se v poměrně krátké době český chov neva masquerade vyhoupl mezi špičku světového chovu.

Poděkování by nebylo úplné, kdybychom opomněli chovatele klasicky zbarvených sibiřských koček. Zejména Ladě Škaloudové, CHS Česká Sibiř, CZ, Kláře Kasíkové, CHS de Claire, CZ a manželům Kaněrovým, CHS Z Tichého údolí, CZ patří poděkování za jejich přátelství, radu a neocenitelné informace o kořenech sibiřských koček.

Na závěr jsem si ponechala poděkování těm, bez nichž by snaha českých chovatelů vyzněla naprázdno. Bez podpory všech představitelů SCHK, především pak pana Erika Reijerse, generálního tajemníka FIFé, pana Ing. Martina Šandy, hlavního poradce chovu polodlouhosrstých plemen a pana Ing. Bohumíra Mahelky, dlouholetého předsedy SCHK a velkého milovníka sibiřských koček bez ohledu na barvu kožíšku, bez jimi podané pomocné ruky by všechny snahy chovatelů vyzněly naprázdno a něvské maškarády by se nemohly radovat a těšit na svoji budoucnost. Opomenout nelze ani skvělého fotografa Zdeňka Gorgoně, jehož portréty něvských maškarád doprovází články o modrookých kráskách.

A nyní, milé něvky, vykročte do velkého kočičího světa pravou tlapkou. A my, kteří jsme propadli kouzlu vašich nebesky modrých očí, vám přejeme, ať je ta cesta dlouhá a šťastná.

 

 

publikováno: Informační zpravodaj SCHK ČR 2/2010 a Naše Kočky 9-2010

autor: Eva Hlaváčková

spoluautor: Eva Iltisová

foto: Květa Tomanová